HD Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak ülkemizin gelişmekte olan uluslararası ticaret hacminin önemini iyi bilen, buna bağlı olarak deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı, hava taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı ile bu hacime cevap verebilecek yenilikçi, çözüm odaklı bir yönetim anlayışına sahip donanımlı bir şirket olmayı hedeflemiştir.

Başlıca Prensiplerimiz

  • Ülkemizin her geçen yıl gelişen ihracat hacminde müşterilerimize kaliteli hizmet vermek için taşımacılık sektöründe müşteri ve ürün gereksinimlerini göz önüne alarak en iyi hizmeti sunmak
  • Gümrük müşavirlik işlemlerinin yasal ve mevduata uygun yapılması için gerekli belgeleri hazırlamak
  • Gelişen taşımacılık sektöründe ihracatı ve ithalatı yapılacak ürünlerin teknolojik gelişmeler ile birlikte kusursuz sevkiyatını sağlamak