Bir ürünün ithal ya da ihraç edilmesi birçok farklı işlemi içermektedir. Bu işlemlerden önemli bir tanesi ise depolama işlemleridir. Özellikle ithalatçılar için depolama son derece önemli hususlardan biridir. Türkiye sınırları içerisinde ithal edile eşyaların pazara sunulmasından önce gümrük mevzuatı gereği tüm vergilerinin ödenmiş ve izinlerinin alınmış olması gerekir.

Bazı ürünler için farklı depolama ve saklama koşulları gerekir. Firmamız sizin adınıza ürünlerinizin en uygun maliyetle ve en güvenli şekilde depolanması için gerekli zemini hazırlar. Yükünüze uygun antrepo ve geçici depo çözümlerini sizinle paylaşarak maddi ve zamansal kaybınızı önleyecek çözümler sunar.beyaz eşya markalarına geniş kapsamlı servis hizmeti vermekteyiz. Parça bulunamadı, tamir edilemiyor gibi geçiştirme bahaneler servisimizde bulunmamaktadır.

Antrepo Nedir?
Antrepo, bir malzemenin bir ülkeye girdiği anda yerleştirilmesi gereken ve gümrük gözetimi altında kaldığı geçici depolama yeri olarak ifade edilebilir. Gümrük yönetmeliğince belirlenen izinler alınmadığı sürece, ürünler bu depolarda bekletilmelidir. Bu depolama alanları kanunen kısıtlamalara tabidir.

Antrepolar ülke gümrüğünce denetlenmektedir. Burada yapılan her türlü hareket ve işlem için belirli izinler alınmalıdır. Kısaca antrepolar, serbest dolaşımda olmayan eşyalar için depolama alanlarıdır.

Antrepolar genel ve özel olarak ikiye ayrılırlar. Genel antrepolar, eşyaların konulması için herkes tarafından kullanılır. Özel antrepolar ise yalnızca antrepo işletmecisine ait eşyanın konulması amacıyla kullanılır. Bunun yanı sıra genel antrepoların A, B ve F tipleri; özel antrepoların ise C, D ve E tipleri vardır.

Antrepolarda eşya gümrüğe sunulmasından sonra gerekli izinler alınarak, serbest piyasaya sunulabilir.

Serbest Depo Nedir?
Serbest depolar, gümrüklemeye dair vergiler dahil tüm ücretleri ödenmiş ve malların ülkeye alınmış halde depolandığı alanlardır. Bu depolar malzemeler için aylık olarak kira ödenerek, süre sınırı olmaksızın saklanabileceği, dilenen zamanlarda parça parça ya da tamamının sevk edilebileceği yerlerdir.

Serbest depolamada en büyük avantaj depolanan ürünün gümrükleme işlemlerine tabi tutulmamasıdır.