DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

Deniz yolu taşımacılığı uluslararası taşımacılık alanının en önemli yöntemlerinden biridir. Deniz taşımacılığı dünya ticaret hacminin yüzde 90’ını oluşturmaktadır. Dış ticaret alanında bu taşımacılık yönteminin kullanılmasının birçok farklı sebebi vardır. Bu sebeplerin başında ise maliyet bakımından son derece uygun olması ve güvenli bir taşımacılık imkânı sunması gelmektedir. Deniz yolu taşımacılığında hizmet türüne ve yönteme bağlı olarak farklı seçenekler bulmak mümkündür. Parsiyel konteyner ve tam konteyner yükü seçenekler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra dökme yük taşınabiliyor olması, gabari dışı yüklerin kara ya da hava yoluna göre çok daha rahat biçimde taşınması da deniz yolu taşımacılığının avantajları arasında yer almaktadır.
Yük ve Gemi Türüne Göre Taşımacılık Uluslararası ticarette uzun yıllardır tercih edilen deniz yolu taşımacılığında yük ve gemi türüne göre de farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklılıkları beş başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar tanker, Ro-Ro, konteyner, dökme yük ve kombinedir. Tanker Taşımacılığı: Tanker taşımacılığı genel olarak gaz ve petrol gibi tehlikeli ve kimyasal ürünlerin taşınmasında kullanılır. Bu taşımacılık türünde yükleme ve boşaltma işlemleri pompalama sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Limandan gemiye bağlanan pompa tank konteynerden kimyasal ürünleri farklı tanklara iletir. Ro-Ro Taşımacılığı: Ro-Ro taşımacılığın en temel farklılığı; deniz bağlantısının karayolunda hizmet veren TIR ve kamyon gibi araçlarla sağlanmasıdır Konteyner Taşımacılığı: Deniz yolu taşımacılığında en çok kullanılan yöntem konteyner taşımacılığıdır. Her yıl binlerce firma ürünlerini ithal ve ihraç edebilmek için konteyner taşımacılığına başvurmaktadır. Dökme Yük Taşımacılığı: Dökme yük taşımacılığında genel olarak şeker, tuz, maden ve çimento gibi malzemelerin taşınması söz konusu olmaktadır. Bu taşımacılıkta yükleme ve boşaltma işlemlerinde ara kapılar kullanılarak maliyetler düşük seviyelere indirilir. Kombine Taşımacılık: Kombine taşımacılıkta genel olara kuru yükler ve petrol gibi malzemeler taşınmaktadır.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Kara yolu taşımacılığı, lojistik sektörünün en önemli yöntemlerinden biridir. Gelişen teknolojiyle birlikte kara yolu taşımacılığı, diğer yöntemlere de zemin oluşturmaktadır. Kara yolu taşımacılığı, yüklerin otoyol ve kara araçları vasıtasıyla bir noktadan bir diğerine taşınması olara ifade edilebilir. Kara taşımacılığının en önemli avantajlarından biri yüklerin bir noktadan diğerine aktarmasız olarak taşınmasıdır. Bunun yanı sıra zamanlama, güvenlik ve hız açısından da kısa ve orta mesafelerde kara yolu taşımacılığı sıklıkla tercih edilmektedir. Aynı zamanda bu yöntem düşük maliyetlere de sahiptir.

Kara Yolu Taşımacılığının Avantajları Nelerdir?
Hem uluslararası alanda hem de yurt içinde önemli bir yeri olan kara yolu taşımacılığı, firmalara önemli avantajlar sağlar. Bunların başında kısa ve orta mesafeli yollarda taşıma kolaylığı gelmektedir. Bu kolaylık sayesinde maliyetlerde son derece düşüktür. Bunun yanı sıra kara yolu taşımacılığının en önemli avantajlarından biri çok güvenli bir taşıma yöntemi olmasıdır. Gereken önlemler alındığı takdirde, kara yolu taşımacılığı ile her türlü yük rahatlıkla taşınabilmektedir. Bunun yanı sıra kara yolu taşımacılığında yükün çıkış noktasından alıcıya ulaşma süresine kadar tüm ayrıntılar kolayca hesaplanabilmektedir. Bu da kara yolu taşımacılığının avantajları arasına öne çıkanlardan bir diğeridir. Bu sayede alıcı ürünü ne zaman teslim alacağını net olarak bilir. Bu durum ticaret dünyası açısından son derece önemlidir. Kara yolu taşımacılığında bir diğer avantaj ise istenen yerde yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapılabiliyor olmasıdır. Bu durum teslimatta büyük bir kolaylık ve rahatlık sağlamaktadır. Diğer taşımacılık yöntemlerinde sıra bekleme gibi durumlar yaygın olarak yaşanabilmektedir. Kara taşımacılığında bu risk neredeyse hiç yoktur. Yükün hazırlanma, yükleme, boşaltma (elleçleme) maliyetleri kara yolu taşımacığında oldukça düşüktür. Bu taşımacılık yönteminde genel olarak TIR ve kamyonlar kullanılmaktadır. Bu sayede farklı hacimlere sahip olan mallar taşınabilmektedir.

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI

Uluslararası taşımacılıkta en çok tercih edilen türlerden biri olan konteyner yük taşımacılığı, yüklerin güvenli ve kolay bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Konteyner taşımacılığı sayesinde birçok farklı taşımacılık yöntemi bir arada rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu durum maliyetlerin düşmesine neden olmaktadır.
Uluslararası konteyner taşımacılığı sayesinde yüklerin istiflenmesi çok daha kolay hale gelmiştir. Bu da yüklerin elleçlenme süreçlerini kısaltmıştır. Bu sayede çok daha kısa zamanlar içerisinde yük çıkış noktasından varış noktasına taşınabilmektedir.
Konteyner Taşımacılığı Nedir?
Konteyner adı verilen sandıklarla yapılan yük taşıma işlemlerine, konteyner taşımacılığı adı verilmektedir. Konteynerlar genel olarak aynı boyutlara sahip, uluslararası standartlara sahip ürünlerdir. Buna karşın konteynerların farklı türleri bulunmaktadır. Konteyner türleri genel olarak taşınacak yüke göre seçilmektedir. Farklı tipteki ve şekildeki yükler için farklı tipte konteyner kullanımı tercih edilir.

Konteyner vasıtasıyla nakliye bir taşımacılık türüdür. Bununla birlikte kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığı gibi türlerle beraber tercih edilebilmektedir. Konteynerlar, çoğunlukla deniz yolu taşımacılığında tercih edilmektedir. Konteyner taşımacılığında aynı ürün grupları bir arada bulanabileceği gibi farklı ürün grupları da aynı konteyner içerisinde taşınabilmektedir.
Konteyner Yük Taşımacılığının Avantajları Konteyner yük taşımacılığında firmalar birçok farklı avantajı elde edebilir. Birçok farklı taşımacılık türüne entegre olabilmesi sayesinde, konteyner taşımacılık lojistik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Konteyner taşımacılığının en büyük avantajı, tek seferde yükleme yapılarak, tekrar tekrar elleçleme sürecine ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu sayede istifleme işlemi daha az olmaktadır. İstifleme ve elleçleme işlemlerinin daha az olması ise yükün zarar görme ihtimalini minimum seviyelere indirmektedir. Bunun yanı sıra lojistik süreçleri çok daha kısalmaktadır. Bu da zamandan tasarruf edilmesi anlamına gelmektedir. Konteyner ölçüleri oldukça büyük olabilmektedir. Bu sayede yükleme ve boşaltma işlemleri güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum işlemlerin çok daha hızlı şekilde yapılabilmesini sağlar. Konteyner yük taşımacılığının bir diğer avantajı ise kullanılan konteynerların oldukça dayanıklı olmasıdır. Bunun yanı sıra ürün tipine göre farklı özelliklere ve türlere sahip konteynerlar tercih edilebilmektedir. Bu da yüklerin taşıma esnasında zarar görme ihtimallerini engellemektedir. Bu sayede yükler dış etkenlerden korunmuş olur. Buna ek olarak hava geçirmemesi de birçok yükün bozulmasını engellemektedir.