Özellikle dış ticaret söz konusuysa, firmalar için ürün ve hizmetlerin gümrük bölgelerinden geçmesi ve devletle olan işlemlerinin yürütülmesi gerekir. Bu işlemlerin tamamına gümrük hizmetleri adı verilir.

Gümrükleme işlemleri, ithalat ve ihracat sırasında sınır değiştirecek olan malların; gümrük rejimine tabi tutulması, serbest bir bölgeye konması, imhası, yeniden ihracı ve gümrüğe terk edilmesidir. Bu işlemlerin tamamı gümrük müşavirlerince yürütülmektedir.

Bir eşyanın ithal ya da ihraç edilmesi, gümrükleme rejimlerine tabi tutulması, transiti veya antrepoya konması gibi işlemlerin tamamı, birbirinden farklı prosedürlere sahiptir. Bu prosedürlerin doğru olarak gerçekleştirilmesi firmalar açısından son derece önemlidir. Hatalı ve eksik belgeler, sürecin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Bu sebeple konunun uzmanı olan gümrükleme şirketleri, firmalara bu konuda yardımcı olurlar.

Küresel ticaretle uyumluluk göstermek, firmalar açısından zaman alan bir süreçtir. Belgeler, prosedürler, gümrük idarelerindeki denetleme işlemleri, izlenecek olan ticari düzenlemeler gibi birçok farklı aşamadan söz edilebilir. Rekabet ortamının yüksek olduğu bir pazarda, özellikle gümrük işlemlerine ayrılan maliyetler göz önünde bulundurulursa, uyumluluk engellerinin aşılması gerekir. Bu engelleri aşmak için gümrükleme danışmanlığı hizmetleri almak, firmalara büyük avantajlar sağlar.

Gümrükleme İşlemlerinde İthalat Süreci
Dış ticaret yapan firmalar açısından olmazsa olmaz aşamalardan biri de ithalat gümrükleme işlemleridir. İthalat süreçleri oldukça karmaşık ve zorlu olabilir. Bu sebeple ithalata konu olan tüm işlemleri profesyonel gümrükleme firmaları aracılığıyla gerçekleştirmek, şirketlere önemli artılar sağlayacaktır.

Faaliyetlere ilişkin bilgilerin ve belgelerin resmi kurumlara doğru şekilde beyan edilmesi, eksik belge durumunda nasıl bir yol ve yöntem uygulanacağı, gümrükleme firmaları tarafından verilen hizmetlerdir. Yurt dışından bir eşyanın getirilmesi sürecinin çok karmaşık ve zaman alan süreçler olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple gümrükleme firmaları tarafından alınacak hizmetler, bu aşamaların basitleşmesini ve hızlanmasını sağlayacaktır.

Gümrükleme İşlemlerinde İhracat Süreci
İhracat işlemleri tıpkı ithalat süreçlerinde olduğu gibi hassasiyet ve titizlikle yürütülmesi gereken durumları içerir. İhracata konu olan süreçler; kısa bir zaman dilimini içerisinde ve sorunsuz olarak gerçekleştirilmelidir.

Sürecin başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gümrük müşavirliği hizmetlerinden faydalanmak gerekir. Bu sayede eksik ve hatalı belgelerin önüne geçilerek, maddi kayıplar önlenebilir.

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Nelerdir?

Antrepo işlemleri
Transit ticaret işlemleri
Serbest bölge işlemleri
Posta gümrük işlemleri
Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
İmha işlemleri
Geri gelen eşya işlemleri
Dahilde işleme işlemleri
Hariçte işleme işlemleri
Yeniden ihracat işlemleri
Sınır ticaret işlemleri
Gümrüğe terk işlemleri
Transit rejimi işlemleri
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
Tasfiye edilecek eşyalara ilişkin işlemler